Renhold tilpasset bransje

Renhold bør stå sentralt i de fleste bransjer, men avhengig av hvilken bransje man driver i, så har man ulike behov for renhold.

Enkelte bedrifter og bransjer kan nøye seg med jevnlig trappevask og gulvvask, mens andre igjen behøver mer omfattende renhold og daglig rengjøring. Også har man de spesielle bransjene der kravene til renhold og hygiene er ekstra høy, som blant annet i bransjer som driver med drikkevarer, mat eller kjøtt.

I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på ulike former for renhold som tilpasses den enkelte bransje.

Spesielt renhold for spesielle bransjer

Driver du i en bransje der drikkevarer, bryggeri, meieri eller kjøttproduksjon foregår? I så fall må du tenke ekstra nøye over renhold, og sørge for at du får det renholdet som er nødvendig for din bransje.

For mens skoler og kontormiljø kan klare seg med en enkel gulv- og overflatevask daglig, så er det langt …