Alkoholforbruk og sosiale krav

Samfunnet vårt har gjennomgått en vending i hvordan vår sosiale hverdag utarter seg. Vi møter oftere venner på kafeer og restauranter hvor det er blitt mer og mer vanlig at man tar seg et glass vin eller en øl. Utepilsen frister når våren og sommeren kommer. Flere og flere firmaer arrangerer sosiale begivenheter hvor alkoholen har en sentral rolle.

Venners drikkepress

Det er blitt mer vanlig at vi heller treffer venner ute på kafe eller restaurant enn at vi møtes hjemme hos hverandre over en kopp kaffe. I storbyene er dette noe mer utbredt enn i mindre byer, men i de mindre byene er dette også mer og mer vanlig. Det frister mange at man tar et glass vin eller øl i disse sammenhengene. Når våre venner gjerne tar seg et glass, er det lett for at vi velger å gjøre det samme. Denne livsstilen kan gjøre det vanskelig for …