Covid-19 selvtest

Mange ønsker å forsikre seg om at de ikke er smittet av covid-19 før de deltar i sosiale sammenkomster. Det er også mange som ønsker å sjekke hvorvidt de har blitt smittet etter å ha deltatt på arrangementer eller lignende.

Med en covid-19 selvtest kan du raskt og enkelt teste deg selv for smitte. Dette er et godt alternativ for deg som ønsker å unngå lange køer og ventetid hos de offentlige teststasjonene.

Hvordan virker en covid-19 selvtest?

En covid-19 selvtest virker ved at antistoffene som er tilsatt testenheten kommer i direkte kontakt med neseprøven. Antistoffene er svært sensitive overfor koronaviruset, og vil derfor reagere dersom det detekteres SARS-CoV-2 (altså covid-19) i prøven.

Hvis testen reagerer på SARS-CoV-2 vil den vanligvis indikere dette ved å danne en ekstra strek i testvinduet.

Hvordan bruke en covid-19 selvtest?

Det er forholdsvis enkelt å ta en covid-19 selvtest, men det er samtidig viktig …